Conceptatelier houdt zich bezig met advies en begeleiding bij conceptontwikkeling, (her)ontwikkeling en overige vastgoedvraagstukken. Conceptatelier staat voor creativiteit en verbinding zowel qua inhoud als qua werkwijze. Conceptatelier gaat bij gebouwen uit van de mensen. En gelooft in een sterk concept als uitgangspunt voor succesvolle gebouwen. Een concept sluit aan bij de vraag, de trends en ontwikkelingen en is gebaseerd op visie. Dit creëer je samen. Conceptatelier werkt voor vastgoedgebruikers en vastgoedeigenaren. Grote kennis en expertise liggen daarbij in de woon- en zorgsector.
Visie

Ontwikkelen van vastgoed is het creëren van plekken/omgevingen die aansluiten bij de vraag en beleving van de (toekomstige) gebruikers. Het gaat in feite dus niet over de stenen, maar om de mensen. Een goed concept voldoet aan de vraag en de trends en beschrijft visie, totaal beleving, sfeer en identiteit. Hiermee vormt branding een vanzelfsprekend onderdeel in het concept, de doelgroep kan zich identificeren. Visie en concept creëer je samen. Een gedeelde visie zorgt voor draagvlak en een eenduidige doel. Samen die plekken creëren die aansluiten bij de vraag en beleving van de gebruikers.

Werkwijze

Creativiteit en verbinding komen tot hun recht in de conceptateliers. Interactieve workshops die conceptatelier organiseert en begeleidt. Naast inbreng van kennis en expertise, worden hier de juiste partijen en personen samen gebracht. Door middel van opdrachten worden ideeën gedeeld en een gezamenlijke visie gevormd. Van daaruit wordt het concept uitgewerkt of worden oplossingen geboden voor vastgoedvraagstukken.

Creativiteit, verbinding en samen staan ook centraal in de wijze waarop conceptatelier haar opdrachten uitvoert. Samen kun je elkaar versterken. De juiste partijen worden betrokken om tot een optimaal resultaat te komen.
Personen en ideeën bij elkaar brengen

De vrouw achter conceptatelier: Nicole van Lare. Even voorstellen… “Ik ben enthousiast, betrokken en sociaal. Gevoelig voor sfeer en omgeving en ik vind beleving heel belangrijk. Door luisteren, vragen stellen en analyseren, kan ik personen en ideeën bij elkaar brengen. Ik vind het leuk om met mensen samen te werken en creatief bezig te zijn. Mijn vakgebied is vastgoed, ik heb bouwkunde gestudeerd, richting Real Estate Management and Development, aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Ik ben 8,5 jaar werkzaam geweest bij Coresta als vastgoedconsultant. Hier hield ik mij bezig met strategische vastgoedvraagstukken, (her)ontwikkeling en conceptontwikkeling, voornamelijk binnen de woon- en zorgsector.”